KĐT Dương Nội – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội -

Điện thoại: 024. 3358.1717